Verksamheten

För att kunna utföra ett bra arbete med hög kvalitet måste vi ha bra maskiner/verktyg.
Vi gör allt från att förvalta hela gårdar till enstaka gallringsuppdrag. Vi har bl a ett gallringsteam,
skördare, skotare, slutavverkare och naturligtvis motorsågar.