browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Verksamheten

För att kunna utföra ett bra arbete med hög kvalitet måste vi ha bra maskiner/verktyg.
Vi gör allt från att förvalta hela gårdar till enstaka gallringsuppdrag. Vi har bl a ett gallringsteam,
skördare, skotare, slutavverkare och naturligtvis motorsågar.