browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Om företaget

Huggab startades redan 1995 av Jonas Alvarsson och Erik Flink.
Från början arbetade vi som manuellhuggare, men gick snart över
till att bli maskinentreprenörer. Idag finns det två maskingrupper.

Vi arbetar huvudsakligen i Vetlandas närområde. Idag har vi
sex anställda och framtiden ser ljus ut.

Vårt motto är:
Väl utfört arbete i högsta kvalitet

Sedan en tid tillbaka är vi även miljöcertifierade enligt PEFC