browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Hem

Allt inom skogsbruk

Vi är ett litet entreprenadföretag inom skog med stora möjligheter.

Vi sysslar med allt ifrån enstaka gallringsuppdrag till att förvalta hela gårdar.

Vi ombesörjer även inköp av virke.

Med vår lastbil flyttar vi även maskiner.

Kontakta oss för mer information.