Hem

Allt inom skogsbruk

Vi är ett litet entreprenadföretag inom skog med stora möjligheter.

Vi sysslar med allt ifrån enstaka gallringsuppdrag till att förvalta hela gårdar.

Vi ombesörjer även inköp av virke.

Med vår lastbil flyttar vi även maskiner.

Kontakta oss för mer information.